?> سپاهان الکتریک : بازر : ساعت شمار و ساعت کار الکترومکانیکی و دیجیتال